Content dat geen blauwtje loopt

Mijn ervaring bij Aquafin

De laatste paar maanden heeft de hoofdrolspeler in schonere waterlopen, Aquafin, mij betrokken bij een project om de nieuwe website van verhalende en SEO vriendelijke content te voorzien. Waarom zou ik daar een blog over schrijven? Wel, ik ben op een essentieel gegeven gebotst dat ik graag wil belichten.

Van een website zoals aquafin.be zou je verwachten dat het kanaal louter bestaat om de burger te informeren. Waar zijn er werken? Wat doet Aquafin? Zijn er open vacatures? Dat soort zaken. Er valt niets te verkopen dus actie vragen lijkt initieel niet aan de orde. Als bezeten content beest probeer ik woord en beeld veel ruimer in te zetten.

Je kan perfect op een informerende website een tweerichtingsverkeer van ideeën neerpoten, mensen warm maken, aandrijven om ogen te openen en misschien zelf de connotatie met het brand anders belichten.

Enkele tips

  • Vraag je lezer of hij een product of concept bedacht heeft waar je eigen verhaal, direct of indirect, baat bij heeft. Deel the spotlight.
  • Evergreen content kan je breder toepassen, bijvoorbeeld informatie over de biotoop van een bever of ijsvogel kunnen perfect huizen op de website van Aquafin. Wie weet landt een zoekactie over de bever ook bij Aquafin.
  • Deel weetjes of meningen en vraag naar de bevindingen van je lezer. Vind jij trouwens dat fabrikanten plastiek moeten verbannen uit de productieketting om te voorkomen dat het in de natuur terecht komt?

Kortom, je wil de lezer niet alleen verplichte lectuur aanbieden. Aquafin is volledig mee en wil de burger ook enthousiasmeren, aanzetten tot iets nobel, namelijk bijdragen tot een schoner morgen.

Het groen DNA van Aquafin

Wist je dat Aquafin veel meer doet dan huishoudelijk afvalwater zuiveren?

Door de materie rondom zuivere waterlopen grondig door te nemen ben ik slimmer geworden.

giphy-downsized (30).gif

Wat heeft Aquafin mij geleerd?

  1. Microplastics zitten in belachelijk veel producten. Scrubs, tandpasta, schoonmaakproducten … Wees verstandig en vermijd de varianten die het zuiveringsproces onnodig intensief maken.
  2. Gemeenten kunnen beroep doen op Aquafin om mee te denken aan het inkleden van hun publieke ruimtes. Waarom? Om de toename van regen in te calculeren. Door de klimaatsveranderingen moeten bepaalde infrastructurele maatregelen genomen worden om het hemelwater duurzaam te slikken. Het water kan beter infiltreren in de bodem of bufferen in de beken.
  3. Veel fauna en flora hebben meer kansen om verder te ontwikkelen in een schone biotoop dankzij onze initiatieven.