Content, SEO en UX voor Aquafin

“Iedereen wil genieten, sporten en wonen langs zuiver water.”

Aquafin

Over Aquafin

Aquafin werkt hard aan propere waterlopen in Vlaanderen en voert grondig onderzoek naar duurzame manieren om water te (her)gebruiken.

Huishoudelijk afvalwater hoort niet in de beek. Bepaalde diersoorten konden we, voor de ingrepen van Aquafin, niet meer bespeuren langs en in Vlaamse wateren. Door de zuiveringsinstallaties van Aquafin wordt huishoudelijk afvalwater gezuiverd om het daarna naar de beken te leiden. Goed nieuws voor de natuur, voor ons en onder kinderen, want Aquafin zorgt voor proper water voor mens en dier.

Daarnaast hebben we te maken met warme zomers en nattere winters. Om ervoor te zorgen dat het water naar de juiste plaatsen leidt, maakt Aquafin hemelwaterplannen voor gemeenten.

De opdracht

The Reference heeft in 2018 een Drupal 8 website gebouwd waarin Aquafin het hele verhaal rond waterzuivering, opdrachten voor aannemers, communicatie rond werken in de buurt en nog veel meer kwijt kon. Ongeveer 8000 pagina’s moesten huizen onder het CMS. Da’s niet weinig…

Ik kwam ter plaatsen om de content van de oude website naar de nieuwe website te migreren. Gezien de vele content gaps, hiaten in het verhaal, werd mijn opdracht al snel uitgebreid. UX en SEO gaan hand in hand. Daar nam ik graag de nodige initiatieven. Aquafin was bovendien veel actiever dan de content op de oude site liet uitschijnen. Storytelling was aan de orde.

Mijn meerwaarde

In nauwe samenwerking met het communicatieteam ging ik aan de slag. Aan de hand van een scrum werkwijze verdeelden we alle taken om de content gaps zo goed en logisch mogelijk op te vullen.

Ik was ook een spilfiguur tussen het communicatieteam van Aquafin en het developmentteam bij The Reference. Vanuit mijn profiel, met de nodige projectmanagement skills, kon ik de wensen van de klant vertalen naar een technisch profiel en visa versa.

Het resultaat

  • Een gebruiksvriendelijke website …
  • … dat rekening houdt met diverse doelgroepen.
  • Een duidelijk verhaal – we willen allemaal propere waterlopen. Wat doen wij en wat kan jij doen?
  • Veeeeeeel content onder 1 dak, maar dan consistent en logisch gebracht.
  • Een tevreden klant.
  • Oh ja… door uitmuntend team work hebben kreeg de site een Drupal Splash Award. Woot woot..