Straight Content
"Verhalen kunnen de wereld veranderen" - Elke Lenders

Liquid content

Ooit al stilgestaan bij de unieke aanpak die je klanten verwachten? De ene klant vraagt nog formeel aangesproken te worden, de andere heeft het liever casual. De verkoper moet er volgens de ene klant strak in het pak bijstaan, terwijl deze look ander cliënteel dan weer afschrikt. Crazy, toch? Ze willen beide hetzelfde product kopen, maar de setting bepaalt de koopintentie. To buy or not to buy, that is the question.

Online is dat niet anders. Bepaalde segmenten in je gebruikers verwachten andere elementen, andere beelden, andere verwoording. Hoe los je dat op? Het antwoord: liquid content.
Wat is liquid content?
Liquid content omvat variabele content die je kan inzetten om zeer gericht tot jouw doelpubliek te spreken.

Door tracking cookies worden interesses en andere demografische gegevens van bezoekers opgepikt. En het zijn net die variabelen die jouw insteek bepalen om een verhaal te brengen.

Hoe werkt het?

Maak gebruik van software die content marketing stimuleert (Hubspot, ProofHQ, TrackMaven, Showpad, etc.) en start het tracken.

Laat de data voldoende lang lopen om representatieve conclusies te trekken.

Na een periode van 2 maanden kan je nog geen eerlijk beeld verkrijgen over de gegevens van je users. Wees niet te haastig. Geduld is een schone deugd. Heb je gemiddeld 50.000 bezoekers per maand? Nja, dan heb je na 2 maanden misschien wel al een goed zicht op de interactie met je content. Zeker wanneer je in die maanden voldoende channels hebt gebruikt om je boodschap te verspreiden.
Voor wie handig?
Bied je een divers gamma aan? Heb je een winkel of webshop die zowel schoenen als tv's aan de man brengt? Dan kan je wel vruchten plukken uit deze benadering.

Liquid content is minder belangrijk voor zij die al een specifiek product of specifieke segmentatie in een productgroep aanbieden. Dan heb je waarschijnlijk een doordacht persona in gedachten die je op regelmatige basis persoonlijk benadert. Logisch, toch?

Om variabele content te kunnen presenteren, hoor je uit een pool van producten een selectie te maken op basis van de interesses van je profielen, van je klanten. Als je pool al je selectie is, dan kom je niet ver. Wat bedoel ik daarmee?

Als je database wordt samengesteld door een selectie van mensen die al bij je kopen en dus niet de mensen die afhaken halverwege de funnel, dan heb je geen totaalbeeld van je users. Je database is zoals een deck Pokémon kaarten: verzamel ze allemaal.


Concrete voorbeelden van liquid content
Het klinkt misschien nog een beetje abstract. Dat begrijp ik. Laat me even een paar voorbeelden geven waarin liquid content een oplossing is voor meer conversies, meer leads en meer interactieve bezoeken op je site.

Je bent wettelijk verplicht om regiogebonden terminologie te gebruiken. Als een bezoeker aanduidt dat hij of zij afkomstig is uit Vlaanderen, moeten er andere teksten verschijnen dan wanneer een gebruiker uit Brussel of Wallonië komt. Dit voorkomt dat je 3 taalversies van een site moet maken.

Wanneer een gebruiker al artikelen gekocht heeft, moet er staan 'Hé, je bent er weer!' in plaats van 'Welkom! Kom binnen.' Die persoonlijke benadering is extra toegankelijk voor de gebruiker.

Wanneer een gebruiker eerder heeft geklikt op sportartikelen, wil je onder gerelateerde items enkel sportartikelen tonen.

Wanneer je uit een a/b-test kan afleiden dat een beeld van een jonge vrouw in de header aanzet tot scrollen voor een bepaald segment in je doelgroep, kan je de header afhankelijk maken van de user op je site. Bijvoorbeeld: een happy baby voor vrouwen tussen 25-35, een lachende dame voor vrouwen tussen 40-65, een afbeelding van een zakenlunch voor mannen van 25 tot 55… Dit geldt ook voor de titel, de teksten… Alles op je site zou afhankelijk kunnen zijn van het gedrag van de gebruiker.

Voordelen van liquid content

  • Grote impact, want je biedt content aan op maat van de user.
  • Meer conversie, want de user voelt zich persoonlijk aangesproken en krijgt alleen content te zien die hij of zij het meest relevant vindt.
  • Meer betrokkenheid bij je brand. Het engagement ligt veel hoger wanneer een gebruiker geneigd is om je content interessant te vinden.
  • Hogere SEO-score. Dit indirecte voordeel is het vermelden waard. Meer engagement = meer clicks doorheen de site = lagere bounce rate. Het algoritme van Google meet zo dat je site hoogstwaarschijnlijk relevante content toont en hup, je klimt op de SEO-ladder.
Nadelen zijn er ook natuurlijk
Liquid content opzetten is geen evidente job. Het vraagt de juiste tools en een marketeer die niet alleen vanuit een technisch standpunt nadenkt, maar ook strategisch te werk gaat. Liquid content aanbieden mag namelijk geen content uitsluiten die alsnog relevant zou zijn voor een gebruiker. Te veel segmenteren is dus ook niet de bedoeling. Hou je toegang nog zo breed mogelijk en bied specifieke content aan wanneer je je gebruiker goed denkt te kennen.

Deze content flows opzetten is vrij arbeidsintensief. Het is geen SEA-campagne die je even opzet om dagelijks te controleren. Het vraagt enkele maanden research en development.

Voor je liquid content aanbiedt, hoor je volgende checklist af te lopen:

Heb ik default content (content die getoond wordt zonder segmentatie)?
Kan de gebruiker op elke pagina duidelijk maken waar zijn interesses liggen?
Hou ik de ervaringen van de users bij via lead scoring?
Welke waarde geef ik aan elke actie binnen de site?
Op welke momenten toon ik content op maat voor de gebruiker en welke content moet dat zijn?
Waar hou ik de variabele content bij?
Is alle tracking GDPR-proof?
Je voelt het… De stappen zijn niet van de poes. Voorbereid zijn is dus de boodschap.
Mocht je vragen hebben over deze next level content marketing...
Nog meer stuff om te lezen

Koffie drinken?
Soja latte, mmmm!
+32 472 23 24 35
elke@straightcontent.be
Evergem / Gent
Share - like - comment
Made on
Tilda