Straight Content
"Verhalen kunnen de wereld veranderen" - Elke Lenders
Energietransitie: de weg naar nieuwe onuitputbare energie
Wat staat er ons te gebeuren en wat kunnen we doen?
Energietransitie is een proces waarbij er wordt overgegaan op een duurzame en schonere energiebronnen. Dit is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, te verminderen en bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is van groot belang om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Fossiele brandstoffen ontginnen en stoken zorgen voor een groot aandeel in de opwarming van de aarde en de vervuiling van het milieu. Dat hoef ik je niet meer te vertellen. Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven én gezinnen kunnen evolueren. Enter de noodzakelijke energietransitie.
Hoe verwezenlijken we een energietransitie ?
In het kort: innovatie en intelligentie!

We verhogen systematisch het aandeel van duurzame energie in onze energievoorziening, verminderen van energieverbruik door middel van energie-efficiëntie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Zo kunnen we inmiddels geen gasleidingen meer naar gezinswoningen aanleggen. Hoe gaan we dan warmte opwekken?

 1. Warmtepompen
 2. Zonne-energie verwarming
 3. Geothermische verwarming
 4. Bio-energie (bijv. houtkachels van duurzaam bosbeheer)

Cijfers en weetjes over energietransitie

Omschakelen naar 100% groene energie? We hebben nog een lange weg te gaan
85%
Fossiele brandstoffen
7%
Waterkracht
4%
Kernenergie
4%
zon, wind en golven

Laten we eens kijken naar een aantal cijfers over de CO2-impact van verschillende energiebronnen:

 • Steenkoolcentrales zijn een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot, met een gemiddelde uitstoot van ongeveer 0,6 kilogram CO2 per kilowattuur (kWh) elektriciteit.
 • Aardgascentrales hebben meestal lagere uitstoot dan steenkool, met een gemiddelde uitstoot van ongeveer 0,2 kilogram CO2 per kWh.
 • Hernieuwbare energiebronnen, zoals zon- en windenergie, hebben bijna geen uitstoot. Bijvoorbeeld, een zonnepaneel kan elektriciteit produceren zonder CO2-uitstoot. De productie van een zonnepaneel is echter niet altijd zero emission based.
 • Kernenergiecentrales produceren ook bijna geen CO2-uitstoot. Meer nog, ik durf zelf te zeggen dat dit de meest veilige en CO2-neutrale manier is van energieproductie. Ik weet het, ik weet het. Greenpeace gaat me niet graag zien komen, maar het is de realiteit. Jij denkt nu misschien aan catastrofes zoals Chernobyl, maar ook daar zijn het aantal slachtoffers opmerkelijk lager dan bijvoorbeeld tijdens de installatie van zonnepanelen over het transporteren van windmolens. Is dit een wake-up call? Dan raad ik je zeker aan om het boek van Maarten Boudry te lezen - Waarom het klimaat niet naar de knoppen gaat.
 • Volgens de International Energy Agency (IEA) zou het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix moeten stijgen van 20% naar 40% in 2030 om aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord te voldoen. Dat is niet weinig. Maar niet onmogelijk.
 • In België was het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix 7,8% in 2020. Er is geen bekend officieel doel voor hernieuwbare energie in België voor 2023. We zullen moeten afwachten, dus.
 • In België komt ongeveer 45% van de hernieuwbare energie uit waterkracht, 35% uit windenergie en 20% uit zon. De overige hernieuwbare energiebronnen, waaronder biomassa en geothermische energie, leveren samen minder dan 1%.
Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, kunnen we een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen realiseren.
Waarom kunnen we niet gewoon verder zoals voorheen?
Volgens cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) was de uitstoot van CO2 in 2020 wereldwijd ongeveer 33 miljard ton. Dit is een stijging ten opzichte van 2019, vanwege de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande economische neergang. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, moet de uitstoot van CO2 echter drastisch worden verminderd.

Een graadje meer of minder steekt niet nauw? Toch wel.

Als de temperatuur verder blijft stijgen, wordt de planeet haast onbewoonbaar voor mens en dier. Momenteel is al 5% van de biodiversiteit uitgestorven. Groepen, die minder opgaan in het verlies van biodiversiteit, beweren dat er ook nieuwe soorten ontstaan. Maar ik moet dat sterk ontkrachten. Deze curves liggen niet in lijn. Er is geen precieze telling van het aantal uitgestorven en ontdekte diersoorten sinds de opkomst van de mensheid, maar schattingen suggereren dat er ongeveer tussen de 1 en 5 miljoen diersoorten op aarde bestaan, waarvan dus ongeveer 5% uitgestorven zijn.

Aan de andere kant worden er jaarlijks tussen de 10.000 en 20.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Rekensommetje… 5% van 5.000.000 is 250.000 soorten uitgestorven, versus 20.000 nieuwe soorten. Hmmm… Ik laat de conclusie aan jou over.

Wat kunnen we doen?
Aha, we zijn aan de positieve noot beland. Er zijn verschillende gerichte maatregelen die genomen kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de energietransitie. Hier zijn enkele voorbeelden:
 • Energie-efficiëntie: Bedrijven kunnen maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door het vervangen van verouderde apparatuur of het implementeren van slimme energiebeheersystemen.
 • Renewable energy: Bedrijven kunnen overstappen op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie of waterkracht. Dit kan bijvoorbeeld door het investeren in eigen opwekkingsinstallaties of het afsluiten van power purchase agreements (PPA's) met leveranciers van groene stroom.
 • Elektrisch vervoer: Bedrijven kunnen hun fleet verduurzamen door te investeren in elektrische voertuigen of hybrides en het aanbieden van oplaadinfrastructuur voor medewerkers en bezoekers. Psst.. Da's toch al wettelijk verplicht
 • Carbon offsetting: Bedrijven kunnen offsetten door te investeren in projecten die bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot, zoals herbebossing of het financieren van duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.
 • Duurzaam inkopen: Bedrijven kunnen hun invloed gebruiken om duurzaamheid eisen te stellen aan hun leveranciers en te investeren in duurzame producten en diensten.
 • Transparantie en communicatie: Bedrijven kunnen hun duurzaamheidsprestaties transparant communiceren en rapporteren, bijvoorbeeld door middel van een CO2-voetafdrukrapport of het behalen van duurzaamheidscertificeringen.

Deze zijn slechts enkele voorbeelden van gerichte maatregelen die genomen kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de energietransitie. Elk bedrijf heeft unieke situatie en mogelijkheden, en dus moeten de maatregelen worden afgestemd op de specifieke situatie van het bedrijf.
"Great things are done by a series of small things brought together"
Vincent Van Gogh
Zijn we allemaal mee? Zie jij het al wat meer zitten? Denk gerust aan ons, mocht je je plannen ook willen delen met je wereld.

Nog meer stuff om te lezen

  Koffie drinken?
  Soja latte, mmmm!
  +32 472 23 24 35
  elke@straightcontent.be
  Evergem / Gent
  Share - like - comment
  Made on
  Tilda