Straight Content
"Verhalen kunnen de wereld veranderen" - Elke Lenders
Is geboortebeperking dé oplossing voor het klimaat?
Iedereen staat tegenwoordig wel eens stil bij de huidige toestand van het klimaat. We kunnen er niet meer omheen. Er moet iets veranderen aan onze manier van leven en ondernemen om een duurzame toekomst tegemoet te gaan. Akkoord?

Ikzelf, net als vele anderen, heb mezelf aangeleerd om dieper in de kern van dit probleem te duiken én alle mogelijke oplossingen. Eén van die oplossingen is geboortebeperking.

"We moeten gewoon geen kinderen meer op de wereld zetten", "De grootste vervuilers zijn de gezinnen", hoor ik vaak. Dus, ja: "Geboortebeperking is dé oplossing". Deze stelling komt in elk klimaatdebat aan bod. Maar is dat wel zo?

Er zijn twee kampen, of nee… eigenlijk drie: de pro's, de contra's en de onbeslisten. In deze blog weerleg ik hun argumenten en laat ik het oordeel aan jou over.
Team 'geboortebeperking is geen oplossing'
Haroon Sheikh, filosoof en senior wetenschapper bij de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU, is resoluut tegen.

Hij vindt dat we ons beter focussen op een duurzame levensstijl, zoals minder vlees eten en onze landbouw beter beheren. "Want", zegt hij, "in de armste landen ter wereld ligt het geboortecijfer relatief hoog, maar hun ecologische voetafdruk is gering vergeleken met die van de rijke landen."

Bron
De planetaire grenzen bewaken
Ken je nog het Donutmodel van Kate Raworth? Natuurlijk, want ik haal het in meerdere blogs aan. De planetaire grenzen in dit model, zijn ontwikkeld door Johan Rockström en Owen Gaffney.

Zij betogen dat het goed mogelijk is om met 10 miljard mensen op aarde te leven binnen de planetaire grenzen. Maar ja, wat na 10 miljard? Hmmm, geen idee of dit pro of contra de geboortebeperking is.

Even vanuit een wiskundig standpunt. Als we elke volwassene gewoon vervangen door een kind? Dan blijft de populatie stabiel, niet? In theorie kunnen we de populatie op peil houden door minder dan de 2,1 kind per gezin.

Esther Bijlo, columniste bij Trouw (een Nederlands online magazine), schrijft: "Het armere Zuiden produceert gemiddeld meer nageslacht, tot vier à vijf kinderen per vrouw. Wie 'geboorte­beperking' roept als oplossing voor klimaatverandering en natuurvernietiging, moet specifiek zijn. Zijn het de Soedanezen, die relatief weinig druk op de planeet uitoefenen, maar wellicht naar rijke landen willen trekken om daar net zoveel uit te stoten als de oorspronkelijke ­bevolking?"

Lore Van Praag en Johan Wets zeggen: 'Investeren in de opleiding en rechten van vrouwen is veel effectiever'.
Team 'geboortebeperking is dé oplossing'
De contragroep van daarnet zoomt vooral in op armoede. "De strijd tegen armoede kunnen we niet winnen door een geboortebeperking", luidt het. "Armere landen stoten niet zoveel uit", is ook één van hun punten.

De progroep focust zich meer op de CO2-uitstoot, de bitch voor het klimaat. Als mama deel ik deze afbeelding niet graag, maar ik ga het toch doen, want het zou je blik op hun argumenten sterk kunnen beïnvloeden.
Deze groep pleit niet voor 'geen kinderen'. Ze willen alleen de impact aantonen als je één kind minder op de wereld zou zetten. Dat is een belangrijke nuancering.

Deze meting werd gehouden omdat huishoudens tal van micro-oplossingen integreren om hun steentje bij te dragen. Maar als je naar deze afbeelding kijkt, is er één macro-oplossing om écht een verschil te maken..
Team 'onbeslist'
Eerlijk, ik hoor bij dit team en dit is mijn redenering.

Wat als we mensen beperken om kinderen te krijgen? Lopen we dan geen volgende Steve Jobs of Gandhi mis? Of Martin Luther King! Als de doodstraf onaanvaardbaar is, waarom zouden we dan het recht hebben om ons te bemoeien met het leven? Hier klopt iets niet.

Je komt naar mijn mening veel verder door de levenskwaliteit van alle burgers, over de hele wereld te bevorderen. Stel: meisjes in India, of eender welk ontwikkelingsland, krijgen degelijk onderwijs en de keuze om voor een carrière te gaan of voor een gezin.

Hoezo, waarom kiezen? Beide zijn perfect mogelijk. Ik denk dat er op deze manier bewuster zal gekozen worden om kinderen te krijgen. Gezinnen van 8 kinderen of meer worden zo een zeldzaamheid. Oxfam legt dit principe glashelder uit.
Waarom zit ik in team onbeslist?
Omdat ik wel degelijk geloof dat er grenzen zijn. Ik voel het aan mijn omgeving, aan trekpleisters, aan het verkeer, aan de ticketverkoop van de volgende K3-show. We zijn echt wel met veel.

En vooral, we zijn met te veel op dezelfde plaats. We stoten uit alsof er geen 'morgenvroeg' is en benadelen daarmee nog meer de oogsten en levenskwaliteit van burgers in ontwikkelingslanden.

Het gevolg? Meer klimaatvluchtelingen en nog meer inwoners op dezelfde plaats.
De oplossing moet collectief zijn én gunstig voor de wereldburger. Gratis onderwijs, ontwikkelingswerken in gebieden waar de oogsten geen monden meer voeden…

Dat zou ik liever hoger op de agenda zien staan dan geboortebeperking, en jij?
Denkt jouw onderneming ook na over deze vraagstukken? Op zoek naar iemand die er duurzame content van kan maken?
Nog meer stuff om te lezen

Koffie drinken?
Soja latte, mmmm!
+32 472 23 24 35
elke@straightcontent.be
Evergem / Gent
Share - like - comment
Made on
Tilda